ست مبلمان اداری سری آلیکس

کمد اداری مدل FAS4
میز کانتر مدل FAR
کمد اداری مدل FAS
میز کارگروهی مدل FAW
میز پذیرایی مدل FAT
کتابخانه اداری مدل FAL1