ست مبلمان اداری سری تینک

کتابخانه اداری مدل FTIL1
میز کانتر مدل FTIR
کمد اداری مدل FTIS4
کمد اداری مدل FTIS
میز کارگروهی مدل FTIW