پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل

پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل


پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل ،  پروژه ای کامل و تجربه ای مناسب برای مجموعه مبلمان اداری یکتا بود . این پروژه شامل میز کنفرانس بیست نفره با طراحی سفارشی برای کارفرما بود . تجهیزات و سیستم به کار رفته روی این میز کنفرانس به درخواست کارفرما بوده و در تصاویر زیر قدرت طراحی و تولید تیم مبلمان اداری یکتا را خواهید دید . 


مشاهده میز های کنفرانس

پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل
پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل
پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل
پروژه میز کنفرانس دفتر وکلای بین الملل