پروژه میز کنفرانس شرکت سپرده گذاری

پروژه میز کنفرانس سپرده گذاری مرکزی


پروژه میز کنفرانس سپرده گذاری مرکزی که بسیار زیبا و خوب توسط شرکت تجهیز دفتر یکتا اجرا شد و نتیجه ی عالی رضایت کارفرما را در آخر داشت. این میز کنفرانس هجده نفره که با تغییرات جزئی از طرف  مقابل قرار داد همراه بود ، مانند تمام پروژه های ورودی به مجموعه ما با وسواس بسیار شروع شد . در ادامه می  توانید جزییات مربوط به این پروژه میز کنفرانس را مشاهده کنید . 


مشاهده میز های کنفرانس

میز کنفرانس مدل شماره چهار
پروژه میز کنفرانس شرکت سپرده گذاری
پروژه میز کنفرانس شرکت سپرده گذاری
پروژه میز کنفرانس شرکت سپرده گذاری (۱)