پروژه میز کنفرانس شبکه بهداشت و درمان بیجار

پروژه میز کنفرانس شبکه بهداشت و درمان بیجار


پروژه میز کنفرانس شبکه بهداشت و درمان بیجار یکی از میز های کنفرانس بزرگ انجام شده توسط مجموعه ما بود . در این پروژه ما با چالش کمبود فضا دست و پنجه نرم میکردیم که خوشبختانه توانستیم با موفقیت از آن نیز عبور کنیم . این میز کنفرانس سفارشی از مجموعه بهداشت و درمان بیجار همانند سایر پروژه های اداری ما با بالاترین کیفیت و بیشترین رضایت بین طرفین به پایان رسید . در ادامه به جزئیات آن می پردازیم .


مشاهده میز های کنفرانس

پروژه میز کنفرانس شبکه بهداشت و درمان بیجار
پروژه میز کنفرانس شبکه بهداشت و درمان بیجار
پروژه میز کنفرانس شبکه بهداشت و درمان بیجار