پروژه میز کنفرانس - شرکت بانژ پترو

پروژه میز کنفرانس شرکت بانژ پترو


پروژه میز کنفرانس شرکت بانژ پترو توسط مجموعه مبلمان اداری یکتا طراحی و تولید شد که خوشبختانه توانست رضایت شرکت مقابل را نیز جلب کند. این میز کنفرانس پایه فلزی ویژگی های خاصی دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت؛ البته برای سالن غذاخوری مجموعه بانژ پترو نیز میز‌هایی طراحی و تولید شدند که می توانید تصاویر آن‌ها را مشاهده کنید.


پروژه میز کنفرانس - شرکت بانژ پترو
پروژه میز کنفرانس - شرکت بانژ پترو
پروژه میز کنفرانس - شرکت بانژ پترو
پروژه میز کنفرانس - شرکت بانژ پترو
پروژه میز کنفرانس - شرکت بانژ پترو
پروژه میز کنفرانس شرکت بانژ پترو