پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو

پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو


پروژه میز کنفرانس وزرات نیرو ، افتخاری بود که نصیب مجموعه شرکت تجهیز دفتر یکتا شد . این پروژه میز کنفرانس طراحی ساده ای داشت اما مدل انجناء دار آن بود که نیاز به یک متخصص داشت . شرکت مبلمان اداری یکتا با سابقه طولانی خود ، و تجربه بالا توانست از این چالش هم به خوبی و با موفقیت بیرون بیاید .


مشاهده میز های کنفرانس

پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو
پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو
پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو
پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو
پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو
پروژه میز کنفرانس وزارت نیرو