پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز

پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اهواز


پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اهواز پروزه ای بزرگ بود که میز کنفرانس هفتاد و دو نفره را شامل می شد . پروزه دانشگاه آزاد علاوه بر میز کنفرانس بازسازی بنا و پاریشن اداری و دیوارکوب و ترمیم سقف و کف را نیز به همراه خود داشت که تماما بر عهده تیم مبلمان اداری یکتا بود . در مدت زمان باور نکردنی که این پروزه به اتمام رسید در ابتدا بسیاری از طرفین مجموعه مقابل که نگران دیرکرد انجام آن بودند ، بسیار شگفت زده شدند و کیفیت بالای کار را هم تحسین کردند .


مشاهده جزییات پروزه دانشگاه آزاد اهواز

پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز (۷)
پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز (۴)
پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز (۸)
پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز (۶)
پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز (۵)
پروژه میز کنفرانس و تجهیز سالن دانشگاه آزاد اهواز (۲)