پروژه میز کنفرانس و کانتر پذیرش شرکت آرمان اقتصاد


پروژه میز کنفرانس و کانتر پذیرش شرکت آرمان اقتصاد با طراحی شیک و اصولی از مبلمان اداری یکتا یکی دیگر از پروژه های اداری انجام شده ما می‌باشد. پروژه شامل میز کنفرانس و میز کانتر پذیرش بود که به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت ممکن به مجموعه سبد گردان آرمان اقتصاد ارائه شد. در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتری از این پروژه را آورده‌ایم.


تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
کانتر پذیرش پروژه شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
کانتر پذیرش پروژه شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
کانتر پذیرش پروژه شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
تصویر پروژه میز کنفرانس شرکت آرمان اقتصاد
کانتر پذیرش پروژه شرکت آرمان اقتصاد
صندلی های اداری استفاده شده در پروژه شرکت آرمان اقتصاد
صندلی های اداری استفاده شده در پروژه شرکت آرمان اقتصاد
کانتر پذیرش پروژه شرکت آرمان اقتصاد
صندلی های اداری استفاده شده در پروژه شرکت آرمان اقتصاد
صندلی های اداری استفاده شده در پروژه شرکت آرمان اقتصاد
کانتر پذیرش پروژه شرکت آرمان اقتصاد
طرح میز کنفرانس پروژه آرمان اقتصاد
طرح میز کنفرانس پروژه آرمان اقتصاد
طرح کانتر پذیرش پروژه آرمان اقتصاد
طرح میز کنفرانس پروژه آرمان اقتصاد
طرح میز کنفرانس پروژه آرمان اقتصاد
طرح کانتر پذیرش پروژه آرمان اقتصاد