پروژه میز کنفرانس شرکت پارس کرپ

پروژه میز کنفرانس شرکت پارس کرپ


پروژه جذاب میز کنفرانس شرکت پارس کرپ ، ابعاد محیط بسیار کوچک بود اما ما باید نوزده نفر را در آنجا جایگذاری می کردیم . چالش بعدی انتخاب مدل یو شکل توسط مجموعه مقابل بود . عرض اتاق بسیار کوچک بود و اگر ابعاد را تغییر نمی دادیم امکان عبور از پشت صندلی ها وجود نداشت . اما شرکت تجهیز دفتر یکتا با استفاده از تجربه بالا و مهارت کارشناسان توانست به طور معجزه آسایی از این پروژه موفق بیرون بیاید . در ادامه نحوه برخورد و رفع مشکلات این پروزه میز کنفرانس را بخوانید . 


مشاهده میز های کنفرانس

پروژه میز کنفرانس شرکت پارس کرپ
پروژه میز کنفرانس شرکت پارس کرپ
پروژه میز کنفرانس شرکت پارس کرپ
پروژه میز کنفرانس شرکت پارس کرپ
نمونه میز کنفرانس سفارش شده