میز کنفرانس بزرگ

پروژه میز کنفرانس مسکن و شهرسازی


پروژه میز کنفرانس مسکن و شهرسازی که شامل یک میز کنفرانس هفده نفره بوده که به بهترین شکل طراحی و تولید و اجرا شده است . این میز کنفرانس بزرگ با ام دی اف هایگلاس تولید شده است . پیشخوان شیشه ای روبروی هر نفر کاربری این میز اداری را افزایش داده است .

دیوار کوب های و پارکت استفاده شده در این محیط همساز و هم مدل با میز کنفرانس بوده و یک فضای اداری گرمی را برای کاربران بوجود آورده است .


مشاهده میز های کنفرانس

تجهیز سالن کنفرانس
میز کنفرانس بزرگ
میز کنفرانس بزرگ
تجهیز سالن کنفرانس
میز کنفرانس بزرگ
میز کنفرانس بزرگ 17 نفره
میز کنفرانس بزرگ
میز کنفرانس بزرگ هفده نفره
میز کنفرانس بزرگ هفده نفره